Går vi mot bråstopp i byggenæringen?

Det ser ut til å trekke opp til en perfekt storm i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, som ingen helt ser konsekvensene av.

I bilde: Nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Hans-Fredrik Asbjørnsen

av Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Satsbygg

Statsbygg samlet nylig BAE-næringen til seminar. Der fikk vi høre at prisnivået stiger ekstraordinært. Flere frykter bråstopp og permitteringer. Både offentlige og private prosjekter rammes.

I forslaget til RNB har Statsbygg fått varsel om å kutte kostnader eller stanse prosjekter. Vi ser et prisbilde som ingen har sett før. Det er uforsvarlig å betale to-tre ganger av hva vi antar er normal markedspris på en del av disse leveransene, men det er også store kostnader knyttet til nedstengning og oppstart av prosjekter.

Byggenæringen i Norge omsetter for omlag 1 100 milliarder kroner og sysselsetter omlag 360 000 mennesker. Næringens rammevilkår og utvikling vil i stor grad påvirker andre sektorer i samfunnet.

Flere årsaker

Forklaringen ligger ikke i dårlig prosjektledelse eller manglende styring. Prosjektene er i seg selv både viktige og samfunnsnyttige, men de dramatiske hendelsene rundt oss slår inn for fullt.  Korona og lav rente har gitt en etterspørselsvekst på verdensbasis som gir knapphet på kapitalvarer. Krigen i Ukraina har bidratt. Prisene stiger fordi vi ikke har nok råvarer, ikke nok energi og ikke nok produksjonskapasitet. Det investeres heller ikke globalt i å øke produksjonen. I tillegg er det ikke nok lager- og transportkapasitet, og på toppen av alt er det heller ikke tilgang på nok arbeidskraft.

Krisen rammer også næringens kunder. Dermed faller både betalingsevnen og etterspørselen etter næringens produkter. Alt sammen summerer seg til den krisen næringen nå er i.

Spådommer om utviklingen

Prognosesenteret spår at byggeaktiviteten vil falle. Da vil prisnivået stabilisere seg. Det spås derimot at knappheten på energi vil gi varig høye energikostnader. Råvarer som stål, betong og trelast har nå fallende priser, men usikkerheten er stor. Etter en prisvekst på oppimot 60 prosent, kan vi få permanente priser på et høyere nivå en tidligere.

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) forteller at 63 prosent av deres medlemsbedrifter innen bygg melder at kunder nå har stoppet prosjekter. På anleggssiden sier 58 prosent det samme.

Etter bankkrisen i 1987 og motkonjunkturpolitikken i årene som fulgte, forsvant mellom 40 og 50 prosent av alle ansatte i norsk byggenæring. Næringen kan med andre ord bli tappet for både arbeidskraft og kompetanse.

Mulige utveier

Når prisene er så høye, må vi se etter muligheter for å redusere materialbruken. Krisen kan gjøre at vi nå finner økonomien i sirkulærøkonomien. Gjenbruk og ombruk av materialer vil bli mer lønnsomt. Mest lønnsomt vil det være å bygge mindre, bygge om eller bygge til på de bygningene vi alt har. Høye energipriser kan også endelig få fart på energieffektivisering.

Byggeaktiviteten vil gå ned på kort til mellomlang sikt. Det store spørsmålet er hvor fort dette skjer. Et kontrollert nedtak vil kunne gi bransjen muligheter til å jobbe med bærekraft, effektivisering, billigere konsepter og gjenbruk. Ved en bråstopp vil det fort handle om å overleve fremfor å tenke langsiktig.

"Galopperende kostnadsutvikling" er tema blant på Bygg Arena Arendal sitt arrangement torsdag 18. august kl 1220. Her møtes Obos, Statsbygg, Prognosesenteret og Norsk eiendom til samtale om utviklingen.

Se alle arrangementer i regi av Bygg Arena Arendal ppå Arendalsuka 2022 her