Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

Sju av ti ledere i eiendomsbransjen er menn. Det viser den første undersøkelsen som ser nærmere på mangfoldet i en av Norges viktigste næringer.

- Med stedene vi bor, jobber, lærer, opplever og møtes skaper eiendomsbransjen rammene for folks hverdagsliv. Det er et stort ansvar vi tar på alvor. For å kunne ta gode strategiske valg som bidrar til økt mangfold, trenger vi kunnskap om hvor vi står. Det har vi fått nå, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Bransjeforeningen, som organiserer mer enn 280 eiendomsaktører over hele landet, har for første gang kartlagt mangfoldet blant medlemmene sine. I undersøkelsen har forskere ved OsloMet sett nærmere på alt fra hva slags utdanning eiendomsutviklere har, om de har flerkulturell bakgrunn, hvordan de stemmer politisk, hvordan de selv bor og hvordan de kommer seg til jobb.

Et av funnene er at sju av ti ledere i eiendomsnæringen er menn. Undersøkelsen vil bli lagt frem i sin helhet under Arendalsuka på bransjesamarbeidet Bygg Arena Arendal onsdag 17. august.

- Eiendomsbransjen må styrke bredden i hvem vi er for å bedre kunne representere samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov. Dette handler om å sikre konkurransedyktighet. Samfunnet blir mer og mer opptatt hvordan byer og tettsteder skal utvikles, og mangfold vil bli avgjørende for å finne de beste løsningene.

Kvinner i flertall i Statsbygg

Som to av landets største eiendomsaktører har også medarbeidere i Statsbygg og Oslobygg svart på undersøkelsen. Statsbygg er blant virksomhetene som skiller seg positivt ut når det kommer til kvinnelige ledere.

Hos den statlige byggherren er seks av ti avdelingsdirektører kvinner. Toppledergruppen har i mange år hatt en jevn kjønnsbalanse, der kvinner ofte har vært i flertall.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen viser til hvordan Statsbygg jobber bevisst for å rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

-          Mangfold er ikke noe man får av seg selv, men som man må jobbe aktivt for å oppnå. Det krever både tydeligere valg og gjennomføringsvilje. Det har stor verdi at viktige avgjørelser tas av et bredt utvalg kloke hoder, fordi det gjør avgjørelsene bedre, sier han.

 

FAKTA: BYGG ARENA ARENDAL

-          42 ledende aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) går sammen under Arendalsuka med en egen møteplass med felles arrangementer.

-          Med over 90.000 bedrifter og 66 milliarder i verdiskaping årlig er BAE-næringen Norges største fastlandsnæring. Bygg Arena Arendal skal øke bransjens synlighet og få frem næringens potensial innen områder som klima og miljø, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping.