Byggenæringen løser klima- og miljøutfordringer på Arendalsuka

Gjennom hele ni arrangementer på Arendalsuka belyser bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen hvordan den kan bidra til å løse Norges klima- og miljømål. Katharina Th. Bramslev i Bygg Arena Arendal ser fram til godt engasjement og gode debatter på områder som klimakutt, bevaring av natur, klimatilpasning og energi. Spesielt trekker hun fram frokostmøtet med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Store deler av næringen både kan og vil bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Vi vil vise politikere og næringen at dette er mulig å få til gjennom inspirasjon og eksempler, og få til en dialog om hvordan vi kan samarbeide videre, sier Katharina Th. Bramslev, som leder arbeidet med klima og miljø i Bygg Arena Arendal og som er daglig leder i Grønn Byggallianse.

Bak Bygg Arena Arendal står 41 bedrifter og organisasjoner innen bygg, anlegg og eiendom. Næringen står for 15 prosent av Norges klimagassutslipp, en betydelig andel av avfall og ressursbruk og utfører inngrep i naturen gjennom en rekke prosjekter.

- Gjennom hele dagen vil vi næringen diskutere tiltak som kutter klimagassutslipp, reduserer energiforbruket, styrker fornybar energiproduksjon og øker ombruk. Vi skal også vise frem hvordan næringen kan bidra til økt biologisk mangfold og til å tilpasse samfunnet til klimaendringene, sier Bramslev.

Alle de ni arrangementene foregår på tirsdag 15. august og frokostseminaret «Bygge- og eiendomsnæringen - klimakjempen som vil og kan» er den største satsningen i år. På seminaret gjennomgår Harald V. Nikolaisen (Statsbygg), Tonje Frydenlund (Snøhetta), Grethe Bergly (Multiconsult) og Jimmy Bengtsson (Veidekke) hvordan de kan bidra, og det blir en politisk debatt mellom blant annet klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) og stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Une Bastholm (MDG).

 - Frokostmøtet vil ha en annerledes tvist og legges opp som en backcasting. Vi tar utgangspunkt i at vi faktisk greide å løse viktige klima- og miljøutfordringer innen 2030, og både næringen og myndighetene kan fortelle hva de gjorde sammen og hver for seg for at vi lyktes. Vi vil ha spesiell oppmerksomhet på grep som måtte på plass for å nå klimamålet, men også naturavtalen og en sirkulær økonomi, sier Bramslev.

 I tillegg til arrangementene innen klima og miljø, så avholder Bygg Arena Arendal arrangementer over to andre dager innen sosial bærekraft og jobbskaping og rekruttering.

 Les mer om programmet for Bygg Arena Arendal:  https://byggarenaarendal.no/her-er-arets-baa-program