Partner i Bygg Arena Arendal?

Hele 42 virksomheter og foreninger har hatt glede og nytte av samarbeidet, kunnskapsdelingen, felles aktiviteter og markedsføring under Arendalsuka 2022. Vi viderefører Bygg Arena Arendal-konseptet også i 2023. Sammen er vi sterkere:

Bygge-, anlegges og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90.000 bedrifter og bidrar med 66 milliarder i verdiskapning i året.  Formålet med Bygg Arena Arendal er

·       Å skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskapning

·       Skape økt synlighet for bygg, anlegg og eiendom gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnede arrangementer

·       Øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte områder: klima, miljø og velferd, sosial bærekraft og jobbskapning og rekruttering

Støtte mangfoldet i bygge,-anlegg og eiendomsnæringen  - være et sted for alle. Nå registrer vi partnerskap.

 

Vil du bli ny partner i Bygg Arena Arendal.  Da må du også registrere deg her

Partnerskapskontingenten er fordelt i tre kategorier:

-        Bedrifter og offentlige virksomheter á kr 140.000, -

-        Foreninger og SMB rådgiverbedrifter á kr 70.000, -

-        Partnere som har avtale om ekstraordinær innsats á kr 35.000, -

Påmeldingsfrist innen 21. oktober, som blir bindende fra og med 20. desember. De som forlater fellesskapet må bekoste sin del av påløpte utgifter, oppad begrenset til kr 15.000,-.

Skjema

På flere personer som skal delta.