Partner i Bygg Arena Arendal?

Velkommen som partner i Bygg Arena Arendal

Hvert år samles mer enn 40 ledende bedrifter og foreninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen for felles glede og nytte på Arendalsuka.

I 2024 blir det viktig å vise og drøfte hvilke muligheter og løsninger som vår næring kan bety for landets utfordringer innen:

 • Dyrtid

 • Klimakrise

 • Beredskap

 • Utenforskap

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 400 000 medarbeidere, omfatter over 100 000 bedrifter og bidrar med over 400 milliarder kroner i årlig verdiskaping.

 Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i næringen som koordinerer og samordner næringens arrangementer og budskap under Arendalsuka. 

 Mål:

 • Utfordre politikere, påvirke dagsorden og styrke næringens rammevilkår.

 • Skape økt kompetanse og oppmerksomhet om næringens generelle betydning for samfunn og verdiskaping.

 • Synliggjøre næringens kunnskap, løsninger og metoder innenfor dagsaktuelle temaer. 

 • Lytte og skape dialog på tvers av fagområder og næringer.

 • Bidra til at viktige temaer får nødvendig oppmerksomhet og at påvirkningsarbeidet kan fortsette over tid.

Bygg Arena Arendal skal lytte, påvirke og samarbeide

Vil du bli partner i Bygg Arena Arendal?  Invitasjon til Bygg Arena Arendal 2024 (under) gir informasjon om hva partnerskapet er og gir. Registrer deg ved å fylle ut skjemaet under.

Partnerskapskontingenten er fordelt i tre kategorier:

 • Bedrifter og offentlige virksomheter á kr 110.000, -

 • Foreninger og SMB rådgiverbedrifter á kr 55.000, -

 • Partnere som har avtale om ekstraordinær innsats á kr 35.000, -

Påmeldingsfrist innen 15. november, som blir bindende fra og med 20. desember. De som forlater fellesskapet må bekoste sin del av påløpte utgifter, oppad begrenset til kr 15.000,-.

 

Her finner dere fremdriftsplan, internkommunikasjon og mandat for arbeidsgrupper

Skjema

På flere personer som skal delta.