Kapitalflukten fra Norge blir tema under Arendalsuka:

- Vi kan lære av Sverige

For første gang er byggenæringen inne i hovedprogrammet under Arendalsuka. Temaet er hvordan vår felles velferd påvirkes av at norske eiere tar med seg risikokapital til utlandet. Og ifølge arrangøren kan Norge lære mye av å se til Sverige.

Ønsker norsk eierskap

Bygg Arena Arendal er et fellesskap med ulike nasjonale virksomheter og foreninger som koordinerer og samordner næringens arrangementer og budskap under Arendalsuka, og deltok for første gang i 2021. Norsk Eiendom er en del av dette fellesskapet. Det er de som har tatt initiativ til arrangementet som er inne på hovedprogrammet under tittelen «Vi må snakke om Sveits».

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom skal presentere oppdaterte tall som beskriver omfanget av utflyttingen. Hun gleder seg til en faglig og politisk diskusjon rundt et aktuelt tema.

- Vi ønsker jo mest mulig norsk eierskap, både fordi det skaper arbeidsplasser, og fordi vi vet at store immaterielle verdier går tapt når lokale eiere forsvinner ut av landet. Hva skjer med verdikjeden når viljen og evnen til å ta risiko i eget land svekkes? Dette er ett av spørsmålene vi stiller, sier Tellevik Dahl.

Noe av svaret har Tellevik Dahl funnet i Sverige. Der opplevde de for femten år siden det som nå skjer i Norge. Siden har Sverige innført et svært gunstig skatteregime for å få folk og kapital tilbake, men det viser seg at når først kapitalen har forsvunnet ut, er veien tilbake lang.

- Vi må unngå at det samme skjer i Norge som i Sverige. Derfor må vi få til justeringer som bremser utflyttingen, før det har gått for langt, sier Tellevik Dahl.

Konsekvensene av skattepolitikken

Investor Trond Myhre, også kjent som pianist i humorprogrammet Rorbua, meldte flytting til Sveits oktober 2022. Sammen med administrativ direktør Ingse Galtung Døsvig i Bara Eiendom og professor emeritus Kalle Moene, ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, skal han belyse konsekvensene av dagens skattepolitikk.

Den politiske debatten om temaet blir mellom stortingsrepresentantene Tina Bru fra Høyre og Kari Elisabeth Kaski fra SV. Også næringsministeren er invitert, men har foreløpig ikke bekreftet deltakelse.

Viktig sak for byggenæringen

Leder for styringsgruppen for Bygg Arena Arendal, Hege Njaa Aschim, er glad for at byggenæringen er med og preger hovedprogrammet under Arendalsuka. Hun mener dette er en svært viktig sak, også for andre næringer.

- Hva betyr det for fremtidige investeringer at nærheten til eget land blir borte? Vi er nødt til å spørre om dagens finanspolitikk faktisk bygger opp om norsk eierskap, eller om det er behov for skattemessige endringer. Dette håper jeg vi får noen svar på under dette arrangementet, avslutter Njaa Aschim.