Om oss

42 av byggsektorens ledende virksomheter og foreninger går sammen om å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskaping under Arendalsuka 2022.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90.000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året. 

Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap av over 30 ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anlegg- og eiendomsnæring. Bygg Arena Arendal deltok for første gang på Arendalsuka 2021 for:  

 1. På en positiv måte å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskapning under Arendalsuka.   

 2. Skape økt synlighet for bygg, anlegg og eiendom gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnete arrangementer under Arendalsuka.  

 3. Øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder:  

  1. Klima / miljø

  2. Velferd / sosial bærekraft   

  3. Jobbskaping / rekruttering

 4. Styrke relasjoner og nettverk.   

 5. Støtte mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, og være et sted for alle.   

På Arendalsuka 2021 ble det gjennomført 23 enkeltarrangement i egne lokaler hos Baker Jørgensen på Torvet, og 3 arrangement på jubileumsscene. Alle arrangementer ble streamet. 

Se Bygg Arena Arendals Facebook-side for mer informasjon.

Arendalsuka 2022

Evalueringen av arrangementet i 2021 konkluderte med at BAA som samordnet fellesskap øker gjennomslag av prioriterte tema. Partnerne er fornøyd med utbyttet og ønsker at BAA forsterker sin rolle som naturlig treffsted under Arendalsuka og «arena for toppledere i bransjen».  

Bygg Arena Arendal vil fortsette å stille opp på Arendalsukas møteplass for demokrati og samfunnsutvikling på en positiv og raus måte, og har som mål å øke antall partnere og deltakere under Arendalsuka 2022, samt å få en programpost på Hovedprogrammet.  

I 2022 er det også et mål å følge opp faglige og politiske løfter og ambisjoner fra 2021. 

Gjennom arrangementer på «Byggeplassen» hos Baker Jørgensen på Torvet vil vi fokusere næringens betydning og bidrag til:

 • Klima / miljø

 • Velferd / sosial bærekraft

 • Jobbskaping / rekruttering.

BAE-næringen lager rammene om folks liv og bedriftenes verdiskaping. Vi er største sysselsetter (mer enn 350.000 sysselsatt) og bidrar til klima og miljø som 40 %-næringen. Næringen er Norges viktigste verdiskapingsnæring etter olje og gass, med virksomhet over hele landet.

Følg oss på Facebook!

Alle arrangementene streames på www.bygg.no 

Vi sees!