Ta byggenæringen på alvor!

Selv om bygge-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping, hvor en tredel av verdiskapningen skjer utenfor storbyregionene, opplever vi at denne betydningsfulle næringen nå er truet.

Korona, rentenivå, energikrise, knapphet på råvarer og kapitalvarer, mangel på arbeidskraft og krigen i Ukraina, har gitt næringen en ekstraordinær prisvekst på viktige innsatsfaktorer. Ordrereservene i entreprenørbedriftene er betydelig mindre enn på samme tid i fjor.

På kort sikt er det forståelig at prosjekter settes på vent når kostnadene fyker i været. Men for nasjonens beste er det å sette den største landbaserte næringen på hold, en risikofylt vei å gå.

Negative ringvirkninger

Næringen forstår politikernes bekymring for konsekvensene av en overoppheting av norsk økonomi, men samtidig er det viktig å understreke at vi bygger for samfunnet og for kommende generasjoner. En kraftig nedbremsing av virksomheten nå kan få store negative konsekvenser; både sosiale, økonomiske og klimamessige.

Næringen er ett nav i hjulet som får samfunnet til å gå rundt. Da er det svært utfordrende for mange om bransjen stopper opp. Det er heller ikke rimeligere å stanse prosjekter nå, for så å starte dem opp igjen om noen år, tvert imot.

En stor nedkjøling av markedet vil gi mange negative ringvirkninger på både kort og lang sikt. Vår bransje er den bransjen som sysselsetter flest, nærmere 400 000 personer. Et prosjekt til én milliard gir arbeid til 950 personer!

BAE-næringen er også næringen med størst innvirkning på det grønne skiftet. Flere klimaprosjekter risikerer forsinkelse eller stans slik situasjonen er nå. Byggenæringen er i stand til å bidra til energieffektivisering gjennom stegvis oppgradering av dagens bygningsmasse, økt gjenbruk og ombruk, men da må dagens virkemidler justeres for å treffe målene bedre. Virkemidlene må ikke tas bort eller reduseres!

Rekruttering til en næring som allerede mangler fagfolk vil forverres. Boligprisene vil fortsatt stige på grunn av manglende bygging og situasjonen for dem som i dag ikke har råd til egen bolig forverres. Arbeidsledigheten vil øke, særlig i distriktene, og det vil ramme flere sekundærnæringer, samtidig som få vil tørre å investere i nye prosjekter som samfunnet trenger.

Vi trenger dialog

Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Der menneskene skaper liv, bygger vår næring rammene for livene som leves. Hvis sentrale og lokale myndigheter ønsker en konkurransedyktig og solid bygge- og eiendomsbransje med trygge arbeidsplasser, må løsningen derfor være dialog med næringen fremfor impulsive kutt. Å bruke en av landets viktigste bransjer som brems og gass i norsk økonomi gir negative konsekvenser på sikt.

I en truet næring har 42 selskaper nå slått seg sammen i Bygg Arena Arendal, og vil bruke Arendalsuka til å sette bjella på katten. Vi er blant landets viktigste bedrifter og vi vil skape oppmerksomhet om bygge-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskapning. Vi vil øke kunnskapen om næringen og synliggjøre potensialet innen prioriterte områder som klima, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping.

Se Bygg Arena Arendal sine arrangementer på Arendalsuka 2022 her. Vi ses i Arendal!


---

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.