Vi kan spare strøm!

Bygninger står for en tredjedel av energiforbruk. Å gjøre dem mer energieffektive og bruke dem smartere er avgjørende for å løse klimakrisen.

Av Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

I Norge har vi vært bortskjemte med lave energipriser. Mens resten av Europa har spart og investert i energieffektivisering, har vi sløst og dekket deler av regningen når den har blitt for høy.

Strømforbruket i Norge nådde nye rekord i 2021 med 132 TWh. Bygninger sto for en stor del av forbruket. Tallene viser at bygninger og BAE-næringen står for rundt en tredjedel av verdens energibruk. Her er det med andre ord mye å spare både hjemme og på kontoret, men hvordan gjør vi det?

Satsing på energieffektivisering

Statsbygg har beregnet at vi kan spare 25 prosent av energibruket ved å gjennomføre tiltak som behovsstyring av luft, lys og varme, samt etterisolering, utskifting av vinduer, nye ventilasjonsanlegg, varmepumper, automasjon og mer energieffektiv belysning.

Anslag viser at statlige bygg, sammen med fylkeskommunale og kommunale bygninger, i fjor brukte 7,3 TWh strøm. Dette tilsvarer energiutgifter på 6 mrd. kr.

Har alle offentlige bygninger samme potensial for energibesparelser, kan staten årlig spare 1,5 mrd. ved å gjøre bygningene mer energieffektive. Besparelsene vil tilsvare årsforbruket til 70 000 eneboliger.

Tiltakene vil kreve omtrent den samme investeringen som den årlige innsparingen, men investeringen vil være lønnsom etter et år. Her kan man både ta klimagrep og spare penger.

Styrte tekniske anlegg og korte dusjer!

På kort sikt ligger energigevinstene i å styre tekniske anleggene enda bedre. Sentrale driftsanlegg og justering av driftstider og temperaturer kan redusere energibruken med 30 prosent.

Også enkle brukergrep og gode vaner, som å skru av lys, lukke vinduer, bruke tidsur, fylle opp oppvaskmaskiner og ta korte dusjer, er små tiltak kan ha stor effekt.

Lokal produsert energi

Offentlige bygninger kan også produsere energi. Statsbygg har nærmere 500.000 kvadratmeter takarealer som egner seg til montering av solceller. Halvparten er spesielt godt egnet.

I teorien kan dette arealet produseres 40 millioner KWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til 2000 eneboliger eller 16 000 elbiler. Solcelletak kan gi store innsparinger for statlige institusjoner.

Levetiden for et solcelleanlegg er så lang at det vil være en lønnsom energikilde og et godt miljøtiltak, sammen med andre kilder som energibrønner og jordvarme, solvarmeanlegg og flisfyrte anlegg for produksjon av strøm og varme. Teknologien er her. Vi må ta den i bruk!